Lekarna
Organizacijska enota:
Vodja:
Naslov OE:
Lokacija:
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Poslovni čas:
LEKARNA
Edita Fijavž, mag. farmacije, specialist klinične farmacije
Topolšica 61, 3326 Topolšica
Kletna etaža
03 898 77 50
03 898 78 28
pon – pet: 7.00 – 15.00
 
Predstavitev enote:
Bolnišnična lekarna opravlja lekarniško dejavnost za potrebe bolnišnice. Oddelke in enote oskrbuje z gotovimi in magistralnimi zdravili ter medicinskim in sanitetnim potrošnim materialom. Zdravnikom, medicinskim sestram in ostalim nudimo strokovno svetovanje glede zdravil ter medicinskega in sanitetnega potrošnega materiala.

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si